Order Up
Montaż konstrukcji stalowych
Firma CKS wykonuje prace montażowe siłami własnych specjalistów, którzy mają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac.
Prace montażowe wykonywane są z użyciem nowoczesnego sprzętu i narzędzi montażowych. Firma posiada własny park sprzętu, co zapewnia przeprowadzenia montażu w krótkim czasie przy optymalnych kosztach budowy.
Montaż konstrukcji stalowych – to proces technologicznie skomplikowany i czasochłonny. Montaż konstrukcji stalowych o dużym tonażuprzeznaczenia przemysłowego i budowlanego odbywa się wyłącznie za pomocą specjalnej techniki i narzędzi, pod kierownictwem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Firma CKS jest w stanie wykonać montaż konstrukcji stalowych o dowolnym stopniu złożoności:

– budynki przemysłowe i zakłady o różnej specjalizacji;

– centra handlowo-rozrywkowe, hipermarkety, sklepy;

– magazyny logistyczne;

– obiekty sportowe;

– budynki rolne;

– pomieszczenia administracyjne, domowe;

– parkingi, centra serwisowe, salony samochodowe itp.

Firma CKS posiada wszystkie niezbędne licencje do montażu konstrukcji stalowych, a także pokrycia dachowego i ścian osłonowych.

miscalculation zamówienie

Callback

Miscalculation zamówienie

Wyślij swoje CV
Prześlij CV: